Gundega Bluma

  Gundega Blūma (Tūtāne)

1979.gada 2.augusts,

IZGLĪTĪBA

2002 – 2005 Latvijas Mākslas akadēmija,

maģistra grāds glezniecībā. Prof. K.Zariņš, A.Naumovs.

1998 – 2002 Latvijas Mākslas akadēmija,

bakalaura grāds glezniecībā

PERSONĀLIZSTĀDES

2018 “pa ceļam atpakaļ” dizaina bārs M50, Rīga

2013 “zīme” Pāvilostas bibliotekā

2008 [monpansjē] galerija "mākslas dārzs"

2007 "manas mīļās puķes un putni" galerija 1. stāvs, Rīga
"manas mīļās puķes un putni" galerija "Mētras māja", Aizpute

2004 „viņai garšo ledenes” motelis „vēju paradīze”, Pāvilosta

GRUPU IZSTĀDES

2014 – 2016 “asni” galerija “POP UP”, Rigā

2009 "lielā vasaras izstāde 2009" galerija "mans's", Jēkabpilī

2008 "iekšzeme" galerijea "mākslas dārzs" Ieva Lapņa, Jana Briķe, Ivonna Zīle, Gundega Tūtāne

"cameo" galerija "mākslas dārzs "

2007 

"gada glezna 2007" galerijā A.Sūna              

"rudens 2007" - kas notiek Latvijas mākslā?
"pasaule ir balta" galerija Laipa Valmierā

"lielā vasaras izstāde 2007" galerija "mans's", Jēkabpilī

2006

"rudens 2006"
Gundega Tūtāne, Jana Briķe, Sanita Frīdenberga un Una Leitāne izstāde "klusums", Ventspils piejūras brīvdabas muzejs
"skats no augšas" Latvijas Mākslinieku savienības galerija

2005 galerija A.Sūna izstāde ”GADA GLEZNA”

                Lielā vasaras izstāde galerijā „Mans’s” Jēkabpilī

Prof. I.Zariņa stipendijas izstāde galerija „Bastejs”

2004 jarmarka 2004

galerija „Mākslas dārzs” miniatūru izstāde

galerija „Bastejs” Radošā darbnīca 2004 – „Robeža” 

galerija „Bastejs” glezna uz koka.

„A.Sūna” galerija GADA GLEZNA 2004

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu 

izstāde Helsinku Mākslas un Dizaina universitātē.

Prof. I.Zariņa stipendijas izstāde

2003 Prof. I.Zariņa stipendijas izstāde

2002 „Rudens 2002”

galerija „Bastejs” „Radošā darbnīca”

Prof. I.Zariņa stipendijas izstāde

2001 „Maija salons”, glezniecības nodaļas 3.kursa izstāde LMA

Lebenslauf

Gundega Blūma  (Tūtāne )

GEBURT: 2.08.1979 in Riga, Lettland

BILDUNG

2002 - 2005 Lettische Akademie der Kunst,

Master-Abschluss in Malerei. Prof. K. Zarins, A. Naumovs.

1998 - 2002 Lettische Akademie der Kunst,

Bachelor-Abschluss in Malerei

1991 - 1997 Riga 99. Mittelschule

EINZELAUSSTELLUNGEN

2018 “ Auf einem Weg zurück.” M50 Bar & Design Store, Riga

2013 "Sign" in der Pavilosta-Bibliothek

2008 [monpansje] Galerie "Kunstgarten"

2007 „Meine lieben Blumen und Vögel“ 1. Stock Galerie, Riga

„meine geliebten Blumen und Vögel“ Galerie „METRAS Haus“ Aizpute

2004 "Sie mag Lilien"

Motel "Windparadies", Pavilosta

GRUPPENAUSSTELLUNGEN

2014 - 2016 "Fall" Galerie "POP UP", Riga

2009 "Die große Sommerausstellung 2009" Galerie "Manss” in Jekabpils

2008 "im Inland" galerijea "Art Garden" Eve Lapņa, Jana Brike, Yvonne Zile, Gundega Tutane

Galerie "Kunstgarten"

2007

A. Sūnas "Die Malerei des Jahres 2007"

"Herbst 2007" - Was passiert in der lettischen Kunst? "Die Welt ist weiß" Galerie Laipa

in Valmiera

"Die große Sommerausstellung 2007" Galerie “Manss”, Jekabpils

2006

„Herbst 2006“

Gundega Tutane, Jana Brike, Sanita Frīdenberga und Una Leitane

show „ruhig“, Ventspils Meer Freilichtmuseum

„Draufsicht“ der Union Gallery lettische Künstler

2005 Galerie A.Suna Ausstellung "das Gemälde des Jahres 2005”

Große Sommerausstellung in der Galerie "Manss” in Jekabpils

Prof. I.Zarins Stipendienausstellung "Bastejs" Galerie

2004 jarmarka 2004

Galerie "Art Garden" Miniaturausstellung

Galerie "Bastejs" Kreativ-Workshop 2004 - "Border"

Galerie "Bastejs" Malerei auf Holz.

Galerie der A.Suna Galerie “das Gemälde des Jahres 2004”

Studenten der lettischen Kunstakademie Ausstellung an der Universität für Kunst und

Design in Helsinki.

Prof. I. Zarins Stipendienausstellung

2003 Prof. I. Zarins Stipendienausstellung

2002 "Herbst 2002"

Galerie "Bastejs" "Kreativwerkstatt"

Prof. I. Zarins Stipendienausstellung

2001 "Mai Salon", Gemäldeabteilung 3. Jahr Ausstellung in LMA

CV

Education

2002 – 2005 Art Academy of Latvia, painting department, master course

Multimedia Master class,

Professors K.Zariņš, A.Naumovs

1998 – 2002 Art Academy of Latvia, painting department, bachelor course

1991 – 1997 99th secondary school of Riga

Solo Exhibitions

2004 “she savors sugarplums”

motel “vēju paradīze”, Pavilosta

Group Exhibitions

2005 Exhibition “Painting of The Year 2005”, gallery “ASuna”, Riga

The great summer exhibition in gallery “Mans’s”, Jekabpils

I.Zarins’ grant competitive exhibition in gallery “Bastejs”, Riga

2004 Яrmarka 2004, Art Academy of Latvia, Riga

Exhibition of miniatures “Cameo” in Art Garden gallery, Riga

Creative Workshop 2004 “Border”, gallery Bastejs, Riga 

“Objects. Paintings on the wood. Postcards.” Gallery Bastejs, Riga

Exhibition “Painting of The Year 2004”, gallery “ASuna”, Riga

Exhibition of Latvian Academy of Art in the University of Art and design, Helsinki, Finland

I.Zarins’ grant competitive exhibition in gallery “Bastejs”, Riga

2003 I.Zarins’ grant competitive exhibition in gallery “Bastejs”, Riga

2002 “Rudens 2002”, exhibition hall “Arsenals”, Riga 

Creative Workshop 2002, gallery Bastejs, Riga

I.Zarins’ grant competitive exhibition in gallery “Bastejs”, Riga

2001 “May salon”, exhibition of painting department grade 3, Art Academy of Latvia, Riga

gundegabluma@gmail.com

+49 17674791005 Germany

+371 29256884 Latvija

Built with Berta.me